Presentatieweblog van COLLO

COLLO restauratie en architectuur B.V.
Platvoetstraat 10
Postbus 98
2080AB SANTPOORT-ZUID
tel: 023-5398254
fax:023-5398255

Renovatie / restauratie verdieping Haarlem

Een complete renovatie / restauratie van een slaapverdieping. Hierbij is de badkamer geheel gerenoveerd, is de kamer en suite in ere hersteld en volledig gereconstrueerd.

07

06

05

04

03

02

01

Uitbreiding en renovatie dijkhuisje Spaarndam

 

01

02

03

04

Herbestemming laboratorium Zaandam

Wij hebben op verzoek van onze opdrachtgever onderzoek verricht naar he eventuele hergebruik van een voormailg laboratorium als nieuwe kantoorruimte.

01

02

03

04

Tuinmanswoning te Bloemendaal

De opdrachtgever wenste extra m2's en een kelder bij de door hem aangekochte voormalige tuinmanswoning. Wij hebben deze gerealiseerd als een hedendaags paviljoen dat door middel van een corridor verbonden is met het bestaande bouwvolume. Wij hebben met dit paviljoen beoogd de grens tussen binnen en buiten weg te laten vallen omwille van de beleving van het bestaande stukje duin- en bomenlandschap. Dit valt ook extra goed te beleven doordat de glazen puien aan alle zijden volledig te openen zijn.

01

02

03

04

05

06

07

08

 

 

Uitbreiding dorpswoning Bloemendaal

Deze hele kleine woning gaf onze opdrachtgever niet de beoogde ruimte en het gewenste woongenot. Vandaar de vraag welke wij hebben gekregen om onderzoek te doen naar de uitbreidingsmogelijkheden van deze woning, zonder het dorpse karakter aan te tasten en tevens het binnenhalen van meer daglicht.

01

02

03

Foto's van de nieuwe toestand zullen in een later stadium worden toegevoegd.

Hergebruik Haarlem

Onderzoek naar oude functie en eventuele mogelijkheden tot hergebruik van bestaande bebouwing aan de rand van de Haarlemse binnenstad.

01

02

03

04

05

Kapsalon Bloemendaal

Ons is verzocht de huidige kapsalon een facelift te geven, zowel exterieur als interieur hebben dringend een nieuwe uittraling nodig die past binnen het beeld en de kwaliteiten van de huidige eigenaren. Tevens werd er binnen het budget gezocht naar uitbreidingsmogelijkheden, welke wij zowel binnen de huidige m2's als in extra m2's aan de achterzijde hebben weten te realiseren.

01

02

03

04

05

06

Nieuw bijgebouw Overveen

Onze opdrachtgever heeft ons verzoch een plan te maken voor het slopen van de bestaande garage, en het nieuwbouwen van een garage annex hobbyruimte met daaronder een kelder.

Wij hebben het bijgebouw een eigen identiteit willen geven door een hoofdstructuur van traditionele eiken spanten op te zetten en de ruimten daartussen te vullen met glazen puien, afgewisseld met zink voor de achterzijde van het dak en stucwerkvullingen aan de achterzijde. Met het vele glas willen wij bereiken dat het licht dat door de prachtige bomen speelt voelbaar is in de nieuwe ruimte die daardoor een bepaalde luchtigheid krijgt.

01

02

03

Uitbreiding woning Bloemendaal

Deze twee onder een kap villa wordt in zijn geheel bewoont door een gezin met kinderen en heeft een kantoorruimte aan huis. Ons is verzocht een plan te maken voor uitbreiding van een van de woningen met een woonkeuken en dit als basis te laten dienen voor een eventuele opsplitsing en verkoop van een deel van de villa.

Wij hebben hiertoe vanaf de secundaire bebouwing aan de zijkant een nieuwe structuur aangebracht welke door voor het grootste deel transparant te zijn de villa geheel in zijn waarde laat en niet overheerst.

01

02

03

04

Woningrenovatie Bloemendaal

Deze kleine hoekwoning had als nadeel, de donkere binnenruimtes, het niet hebben van een prive tuingebied en een opdeling in allemaal kamertjes.

Door middel van de door ons ontworpen wijzigingen in de logistiek en de structuur hebben wij getracht een aantrekkelijke en open woning te maken voor twee personen.

01

02

Binnenkort volgen er foto's van de nieuwe toestand

Voormailge school Bloemendaal

De voormalige kleuterschool in Bloemendaal is ooit gesplitst in 3 woningen. Wij hebben voor wat betreft de middelste woning het vrzoek gekregen een plan te maken voor het inbrengen van een drietal kinderslaapkamers, een ouderslaapkamer, badkamer en een goede opgang naar boven.

Hiertoe willen wij de oude achterruimte in oude luister herstellen door de ruimte zijn originele hoogte weer terug te geven, door de niet originele verdiepingsvloer te verwijderen. De drie kinderkamers realiseren wij hangende in deze hoge ruimte en de ouderslaapkamer en faciliteiten in het voorgebouw. Tevens is het de bedoeling de gevel in oude luister te herstellen, het daglicht terug te halen in het gebouw en de relatie met de tuin te verbeteren.

01

02

03

04

Uitbreiding woning Aerdenhout

Uitbreiding van een twee onder een kapvilla. De uitbreiding bevat een nieuwe woonkeuken met eetruimte en een vloeiende overgang naar het terras. Onder de uitbreiding wordt eventueel een bergkelder opgenomen.

01

02

03

04

05